Odvoz a likvidácia sute

Zabezpečujeme odvoz a likvidáciu všetkých druhov odpadov kategórie „O“ pre veľké aj malé firmy a v neposlednom rade aj občanov v Bratislave a blízkom okolí.

Zabezpečíme Vám odvoz odpadu v ktorýkoľvek deň v týždni, aj v sobotu, rýchlo, spoľahlivo a profesionálne.

Odvoz je zabezpečovaný veľkokapacitnými kontajnery.

Nie je pre nás problém zabezpečiť Vám aj odvoz veľkého množstva odpadu naraz, nakoľko disponujeme dostatatočným množstvom kontajnerov a mechanizmov a preto sme schopní vždy promptne reagovať na Vaše požiadavky.