Kontakt

ZÁPADNÉ SLOVENSKO

PLASTWELD
Polianky 5
841 01 Bratislava-Dúbravka
      
02 / 381 012 97
+421 905 / 941 349
ondra@plastweld.sk


 

STREDNÉ A VÝCHODNÉ SLOVENSKO

PLASTWELD
P. Mudroňa 43
036 01 Martin

+421 905 / 695 343
michalko@plastweld.sk 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Plast Weld s.r.o.
Valachovej 1821/2
84101 Bratislava

IČO:51 885 042
DIČ: 2120842581
Zapísaná Okresným súdom Bratislava I,
oddiel: Sro,  vložka číslo: 131118/B

Účet vedený v ČSOB, a.s.
IBAN: SK29 7500 0000 0040 2629 4148
BIC/SWIFT: CEKOSKBX

 

 
Napíšte nám...

Pre dosiahnutie najlepšej ceny kalkulujeme každú zákazku individuálne. Radi odpovieme na Vaše dotazy…