Jadrové vŕtanie

16 – 20 mm 0,63  €  cm hĺbky  
24 – 28 mm 0,70  €  cm hĺbky  
30 – 35 mm 0,73  €  cm hĺbky  
42 mm 0,83  €  cm hĺbky  
52 mm 0,93  €  cm hĺbky  
62 mm 1,00  €  cm hĺbky  
72 mm 1,06  €  cm hĺbky  
82 mm 1,13  €  cm hĺbky  
102 mm 1,26  €  cm hĺbky  
112 mm 1,36  €  cm hĺbky  
132 mm 1,53  €  cm hĺbky  
152 mm 1,63 €  cm hĺbky  
162 mm 1,69 €  cm hĺbky  
172 mm 1,83 €  cm hĺbky  
182 mm 1,93 €  cm hĺbky  
202 mm 2,16 €  cm hĺbky  
225 mm 2,42 €  cm hĺbky  
250 mm 2,66 €  cm hĺbky  
280 mm 2,78 €  cm hĺbky  
300 mm 2,92 €  cm hĺbky  
350 mm 3,15 €  cm hĺbky  
400 mm 3,49 €  cm hĺbky  
500 mm 6,50 €  cm hĺbky  
     
 
 

Príplatky:

V prípade zabezpečenia zdroja el. energie 230 V resp. 400 Vzhotoviteľom účtuje zhotoviteľ za každú hodinu použitia elektrického generátora 8,30 €.

Zhotoviteľ môže účtovať nezavinené prestoje a pomocné práce vo výške 13,30 €/hod/pracovník.

Zhotoviteľ môže účtovať dopravné náklady 0,33 €/km - 10,- Sk/km. a v rámci Bratislavy jednotné dopravné 13,30 € .

Zhotoviteľ môže účtovať príplatok 20% pre práce mimo pracovnej doby.

Zhotoviteľ môže účtovať príplatok 20% pre práce v sťažených podmienkach a práce vo výške nad 2,6 m.

Zhotoviteľ môže účtovať príplatok 10% za odsávanie výplachovej vody.

Zhotoviteľ môže účtovať príplatok 10% za používanie chladiacej vody z kanistra.

Ceny sú uvedené bez DPH.