Rezanie železobetónu

hrúbka od 45 - 54 cm 116,18 € bm rezu  
hrúbka od 35 - 44 cm 99,58 € bm rezu  
hrúbka od 25 - 34 cm 82,98 € bm rezu  
hrúbka od 15 - 24 cm 66,39 € bm rezu  
hrúbka do 14 cm 49,80 € bm rezu  
     
 

Príplatky:

V prípade zabezpečenia zdroja el. energie 230 V resp. 400 Vzhotoviteľom účtuje zhotoviteľ za každú hodinu použitia elektrického generátora 8,30 €

Zhotoviteľ môže účtovať nezavinené prestoje a pomocné práce vo výške 13,30 €/hod/pracovník

Zhotoviteľ môže účtovať dopravné náklady 0,33 €/km - 10,- Sk/km. a v rámci Bratislavy jednotné dopravné 13,30 €

Zhotoviteľ môže účtovať príplatok 20% pre práce mimo pracovnej doby.

Zhotoviteľ môže účtovať príplatok 20% pre práce v sťažených podmienkach a práce vo výške nad 2,6 m.

Zhotoviteľ môže účtovať príplatok 10% za odsávanie výplachovej vody.

Zhotoviteľ môže účtovať príplatok 10% za používanie chladiacej vody z kanistra.

Ceny sú uvedené bez DPH.