Rezanie panelu

hrúbka do 20 cm 59,75 €  bm rezu  
hrúbka do 15 cm 46,47 €  bm rezu  
hrúbka do 10 cm 26,56 €  bm rezu  
     


Príplatky:

V prípade zabezpečenia zdroja el. energie 230 V resp. 400 Vzhotoviteľom účtuje zhotoviteľ za každú hodinu použitia elektrického generátora 8,30 €

Zhotoviteľ môže účtovať nezavinené prestoje a pomocné práce vo výške 13,30   €/hod/pracovník

Zhotoviteľ môže účtovať dopravné náklady 0,33 €/km a v rámci Bratislavy jednotné dopravné 13,30 €

Zhotoviteľ môže účtovať príplatok 20% pre práce mimo pracovnej doby.

Zhotoviteľ môže účtovať príplatok 20% pre práce v sťažených podmienkach a práce vo výške nad 2,6 m.

Zhotoviteľ môže účtovať príplatok 10% za odsávanie výplachovej vody.

Zhotoviteľ môže účtovať príplatok 10% za používanie chladiacej vody z kanistra.

Ceny sú uvedené bez DPH.