Statické posudky

Dispozičné usporiadanie starších panelových bytov nie vždy zodpovedá súčasným predstavám o bývaní. Otvorenie vnútornej dispozície bytu a lepšie funkčné prepojenie niektorých priestorov sa často spája s potrebou zväčšiť pôvodné alebo vytvoriť nové dverové otvory v nosných železobetónových stenových konštrukciách. Jednoduchá inšpirácia od suseda nie je dostatočným kritériom na uskutočnenie podobnej stavebnej úpravy. Aj mierna zmena veľkosti otvoru alebo polohy v stene môže vytvoriť staticky úplne odlišnú situáciu, ktorú vie kvalifikovane posúdiť len statik. Statik v statickom posudku spravidla predpíše aj technologický postup realizácie. Realizáciu treba zveriť odbornej stavebnej firme, ktorá je vybavená vhodnými zariadeniami na rezanie betónu a má s touto činnosťou aj potrebné skúsenosti. Predloženie statického posudku býva v tomto prípade vždy podmienkou.

Medzi stavebné zásahy vyžadujúce posúdenie statikom patria jednoznačne zásahy do zvislých nosných konštrukcií – vytváranie nových alebo zväčšovanie pôvodných dverných alebo okenných otvorov, priťažovanie stropných konštrukcií novými podlahami s väčšou hmotnosťou alebo novými priečkami. Aj zmena účelu miestnosti z obytnej funkcie napríklad na sklad s vyšším podlahovým zaťažením by mala byť predmetom statického posúdenia. Zo statického hľadiska sú citlivé aj stavebné zásahy na lodžiách a balkónoch. Ťažké konštrukcie so zasklením alebo zastrešenia balkónov môžu byť zdrojom statických porúch. Všeobecne však možno povedať, že uvedené stavebné zásahy majú už taký charakter, že spravidla vyžadujú aj stavebné povolenie.
 

VYHOTOVÍME STATICKÝ POSUDOK


Stavebný zásah do nosných múrov v byte je potrebné nahlásiť na stavebnom úrade ak zasahujeme pri rekonštrukcii do nosných konštrukcií, je potrebné stavebné povolenie. V prípade, že chcete priestory zväčšiť medzi sebou, potrebujete statický posudok. Statický posudok Vám vypracuje náš statik, ktorý Vám navrhne najoptimálnejšie riešenie.