Rezanie betónu

Rezanie stenovou pílou


Rezanie betónu pomocou stenovej píly je možné vykonávať v akejkoľvek polohe. Kotúč je osadený priemyselnými diamantmi a poháňa ho buď hydraulika alebo elektrika. Kotúč sa pohybuje po vopred pripravenej koľajnici, čím je dosiahnuté veľmi čistého a rovného rezu. Táto metóda je vhodná pre rezanie betónu so železnou kostrou alebo tvrdenými prísadami. Využívá sa spravidla pre výrezy dverí a okien do betónovej steny. Tiež sa touto metódou môžu zrovnávať nerovné úseky stien, alebo postupne rozobrať aj väčšie betónové stavby.


Výhody delenia stavebných materiálov diamantovými strojmi

krátká doba realizácie
úspora pracovních síl
žiadné alebo len malé vzájomné blokovanie súbežne prebiehajúcich prác alebo výroby
nie je potreba ďalších špeciálnych zariadení
vysoko presné rezy
žiadne alebo len minimálne dodatočné úpravy
žiadne otrasy / vibrácie, žiadne zbytkové pnutie - ani pri odstraňovaní veľkých častí
bezpečná práca pri minimálnej uzávere pracovného priestoru
pomerne tiché, žiadny prach
chladiacu vodu je možné zachytávať
kompaktné odpadové časti - žiadne haldy sute - ľahká a rýchla likvidácia
mobilné použitie
práca i v tesných priestoroch
na centimetre presné rezanie povedľa vedení, inštalácií atď.

Rezanie lanovou pílou


Rezanie lanovou pílou s diamantovým lanom je v súčasnosti jedna z najprogresívnejších metód na demontáž betónových častí. Tato technológia bola vyvinutá ako ťažobná technika pre prácu v kameňolome a v priebehu rokov bola postupne upravená do podoby, kedy je použiteľná aj pre spracovanie betónových blokov v stavebníctve.

Táto metóda sa používa v situáciách, kedy je potreba rezať betónovú konštrukciu, ktorá je hrubšia ako šesťdesiat centimetrov. Vďaka tomu je možné odstraňovať veľmi objemné kusy betónovej konštrukcie naraz.


Pre rezanie v železobetónových a iných stavebných materiáloch.

Rezanie špár pre hydroizolácie.
Rezanie hlbokých otvorov.
Rekonštrukcie a demolácie.
Rezanie rôznych tvarov stien, železobetónových stĺpov a trámov.

Rezanie cestnou pílou


Na rezanie komunikácií, podláh, stropov, alebo iných vodorovných konštrukcií sa používa cestná rezačka dilatácií. Používame rezačky so spaľovacím motorom do vonkajšieho prostredia, alebo rezačky osadené elektromotorom do interiérov, bez možnosti vetrania.  Rezné kotúče sú chladené vodou.


rezanie betónu, železobetónu, drátkobetónu
rezanie živičných povrchov
rezanie betónových podláh
postupné rozoberanie železobetónových objektov, mostov
rezanie pracovných špár, špár pre osadenie indukčných slučiek, ovládače brán
rezanie drážok pre inžinierske siete, metalické a optické káble

Rezanie panelu v bytovke


Pri rezaní otvorov do panelov platí niekoľko zásad, ktoré je nutné dodržať.Pred začatím prác je potrebné mať vyjadrenie statika (u nás stojí jeho vypracovanie 100 Eur). Bez jeho posudku sa nesmie vykonať žiadna úprava v nosnej stene. V panelových domoch sú najčastejšie panely s dvoma hrúbkami. Panel hrubý 150mm je spravidla nosný alebo stužujúci a panel hrubý 100mm (80mm) je nenosná deliaca priečka. Každý zásah do nosnej priečky je podmienený súhlasom príslušného stavebného úradu. Nosné steny zabezpečujú statiku domu. Poškodenie nosných panelov neodborným zásahom alebo búraním pomocou búracích kladív môže vážne ohroziť nielen statiku Vášho bytu, ale aj statiku celého domu. Otvory do nosných stien sa nesmú robiť búracími kladivami, ale musia sa vždy vyrezať,čím sa zabráni tvorbe trhlín a poškodeniu zostávajúceho panela. Najväčší možný otvor, spôsob jeho vystuženia a aj technológiu jeho zhotovenia stanoví statik.