Rezanie panelu

Rezanie panelov v bytovke


Pri rezaní otvorov do panelov platí niekoľko zásad, ktoré je nutné dodržať.Pred začatím prác je potrebné mať vyjadrenie statika (u nás stojí jeho vypracovanie 100 Eur). Bez jeho posudku sa nesmie vykonať žiadna úprava v nosnej stene. V panelových domoch sú najčastejšie panely s dvoma hrúbkami. Panel hrubý 150mm je spravidla nosný alebo stužujúci a panel hrubý 100mm (80mm) je nenosná deliaca priečka. Každý zásah do nosnej priečky je podmienený súhlasom príslušného stavebného úradu. Nosné steny zabezpečujú statiku domu. Poškodenie nosných panelov neodborným zásahom alebo búraním pomocou búracích kladív môže vážne ohroziť nielen statiku Vášho bytu, ale aj statiku celého domu. Otvory do nosných stien sa nesmú robiť búracími kladivami, ale musia sa vždy vyrezať,čím sa zabráni tvorbe trhlín a poškodeniu zostávajúceho panela. Najväčší možný otvor, spôsob jeho vystuženia a aj technológiu jeho zhotovenia stanoví statik.