Búracie práce

Špecializujeme aj na ručné búracie práce (keď si stavebná situácia vyžaduje nebúrať strojovo alebo mechanizmami). Rezanie do panelu, tehly s odsávaním, vyrezanie starých železných zárubní, vyrezanie nových otvorov v paneláku pre dvere, okná a zväčšovanie otvorov. Rezanie betónu, jadrové vŕtanie otvorov do železobetónu, rezanie železobetónu diamantovou technikou a chemické  kotvenie, pílenie, frézovanie liatych a antistatických podláh.

Taktiež búranie spevnených plôch a komunikácií, obytných domov, priemyselných budov a hál, spolu s recykláciou a odvozu stavebného odpadu (stavebnej sute).

Hlavným cieľom našej spoločnosti je plne uspokojiť našich zákazníkov. Využiť skúsenosti našich kvalifikovaných pracovníkov pri realizácii prác  a spolu s najmodernejšími pracovnými postupmi a technológiou poskytnúť tú najvyššiu kvalitu v čo najkratšom možnom čase.

rezanie panelov a jadrové vŕtanie otvorov do stien (nové otvory do podlahy, na dvere, okná, digestory)

kompletné vybúravanie bytových jadier, stien, zväčšovanie izieb

vybúranie múrov, starých kuchynských link, stavaných skríň, starých podláh a drvených priečok

vybúranie okien, balkonových dverí, betonových zárubní, dverí

sanácie balkónov, menších vyškových komínov

odstránenie strešnej krytiny, vypratávanie povaly, likvidácia krovov

škrabanie omietok, ručné búranie (nosných a nenosných stien, bet. plotov a menších stavieb)

likvidácia, ručné vynosenie a odvoz stavebnej sute na skládku v kontajneroch (4, 7, 8, 9 m3)